Dự báo

Sẵn sàng xuất khẩu măng tây của Việt Nam sang Australia

Măng tây tươi của Việt Nam là mặt hàng có giá trị cao để xuất khẩu sang Australia trong tháng 3 này

 

Măng tây tươi của Việt Nam là mặt hàng có giá trị cao để xuất khẩu sang Australia trong tháng 3 này. Đây là cơ hội to lớn về một ngành hàng nông sản nhiều triển vọng trên thị trường thế giới.

Dẫn nguồn Kinh tế và Tiêu dùng, năm 2019, kim ngạch nhập khẩu măng tây vào Australia đạt gần 18 triệu USD. Tuy nhiên năm nay, sản phẩm này lại vắng bóng do bối cảnh thương mại nông sản có nhiều biến động. Măng tây được trồng tại nhiều vùng ở Việt Nam như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Hà Nội...

Thương vụ Việt Nam tại Australia nhận thấy cần phải đa dạng hoá mặt hàng nông sản tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Australia, đặc biệt các mặt hàng không phải đàm phán mở cửa, có thể xuất khẩu ngay. Thương vụ cho rằng măng tây tươi là mặt hàng nông sản phù hợp, có giá trị cao vì vậy đã làm việc với nhà nhập khẩu tại Australia để sẵn sàng nhập măng tây từ Việt Nam ngay trong tháng 3 này và có kế hoạch nhập khẩu ổn định.

Thương vụ nhận định nếu măng tây Việt Nam xây dựng được thương hiệu tại Australia, từ đó tạo được uy tín, sẽ mở ra cơ hội to lớn về một ngành hàng nông sản nhiều triển vọng trên thị trường thế giới.

Măng tây xuất khẩu vào Australia không phải xin giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, các lô hàng sẽ bị kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về an toàn sinh học theo quy định của Australia và quan trọng là không được nhiễm bọ trĩ (Thripidae).

                                                                                                                                                                          Nguồn:chebien.gov.vn